Affärsidé och Historik

Affärsidé
Elisolation HTM AB är en leverantör av halvfabrikat och maskinbearbetade detaljer i härdplaster, termoplaster samt flexibla elektriska isolationsmaterial.
Våra kunder är företag i Norden inom elektro-, process- och maskinbyggande industri med behov av våra material och detaljer i såväl sina produkter som i sina produktionsutrustningar.
Vår konkurrenskraft baseras på vår förmåga att förse våra kunder med högkvalitativa produkter med korta leveranstider och där vår kompetens, tillgänglighet och servicenivå är den bästa marknaden kan erbjuda.

Historik
Elisolation har sitt ursprung från 1940-talet. Då var företaget ASEA-ägt och hette Elektromikanit. En stor del av verksamheten bestod då av omlindning av tråd för transformatorlindning och viss del av isolerande material för motorer och transformatorer.1974 etablerades företaget som Elisolation. Ägare var Åke Olson.
Verksamheten renodlades till att leverera olika typer av isolationsmaterial för elektroindustrin. Vid denna tidpunkt var produktsortimentet begränsat till ett relativt litet antal typer av isolation. Materialen såldes som halvfabrikat, utan bearbetning.

1985 övertog Östen och Ann-Marie Hörnell företaget. Sortimentet ökade, med bl a introduktion av glasfiberlaminat. Vi började erbjuda maskinbearbetning, något som ökade successivt. Kunderna blev allt fler.
Verksamheten växte kontinuerligt och 1989 flyttade Elisolation in i egna, nybyggda lokaler

1998 förvärvade Jan Söderberg bolaget. Det ingår nu i Söderberg Företagen tillsammans med Nordic Plastics Group, Henjo Plåtteknik, Blinkfyrar, Provia och SEAB.
Företaget har utvecklats så att andelen bearbetade produkter utgör den största delen. Materialsortimentet har breddats till att också omfatta termoplaster. Elisolation är idag en heltäckande leverantör av bearbetade plastdetaljer och ett av få företag i Sverige med härdplaster som specialitet.