2017-12-05

Kundundersökning 2017

Under hösten har vi genomfört en kundundersökning tillsammans med företaget Tradewell AB, som är specialister på detta. Vi är väldigt glada över det fina resultatet. På en skala 1-5 har vi erhållit ett NKI på hela 4,36. Finns fortfarande delar i verksamheten vi kan bli ännu bättre på. Vi jobbar intensivt vidare.