Silikon är ett glasfiberarmerat material med Silikon harts, beteckningen är SIGC, alltså Silicone Glass Cloth. Silikonmaterialet vi använder har beteckningen G7 enligt NEMA och SI GC 202 enligt europeiska IEC 60893. Materialet används allmänt för elektriska applikationer samt för generella högtemperaturändamål som maskinelement.

Klarar temperaturer uppemot och över 200 °C.

Har du några frågor?

Bild 8 (1)
Vasco Olivi
VD
+46 70-213 50 59
Venavägen 1, 695 32 Laxå