Material

Material

Sortiment

I vårt råvarulager finns ett brett sortiment i många dimensioner för snabb leverans.

Härdplaster

Vi lagerför ett brett dimensionsområde av glasfiberförstärkta laminat med polyester, epoxi, silikon, och polyimid. Väv- och pappersbakelit finns också i sortimentet. Materialen finns i plattjocklekar från 0,2 mm upp till 100 mm. Flertalet material kan också levereras som rör och stänger. Härdplaster används både som elektriskt isolationsmaterial och som maskinelement, där höga krav ställs på mekaniska egenskaper. Temperaturområdet sträcker sig mellan 120° C och 350° C. Vi bearbetar alla typer av härdplaster i vår verkstad.

Polyester

Glasfiber Polyester 1220

Användes inom en mängd insatsområden, framförallt inom elektroapplikationer. Den mycket goda temperaturbeständigheten möjliggör användning inom områden, där flertalet plaster inte kan användas.
Utmärkes framförallt av:

 • mycket goda elektriska egenskaper
 • utmärkta mekaniska egenskaper
 • dimensionsstabilitet
 • mycket hög temperaturbeständighet

Glasfiber Polyester GPO3 (UPGM203)

Används framförallt inom elektroindustrin där klass F material är specificerat. Kombinationen av värmetålighet och goda mekaniska egenskaper gör materialet användbart i en mängd övriga applikationer. Motsvarar GPO-3 enligt NEMA, HM 2471 enligt DIN 7735, UPGM 203 enligt EN60893-3-1

Glasfiber Polyester UPM 2 (UPGM 205)

Material för användning vid konstruktion av generatorer och motorer. De mycket goda mekaniska egenskaperna gör materialet användbart där påfrestningar är extremt höga och där materialegenskaperna för ex.vis GPO-3 ej är tillräckliga.

Epoxy

Glasfiber Epoxy G10, FR4

Uppfyller EP GC 202 enligt IEC 60893, Hgw 2372.1 enligt DIN 7735 samt FR4 enligt NEMA. Glasfiberlaminat på epoxibas men med en lägre temperaturbeständighet än t.ex. G11. Typiska egenskaper:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  mycket goda mekaniska egenskaper
 •  mycket god dimensionsstabilitet

Glasfiber Epoxy G10, Rör

Lindade rör tillverkade av glasfiberväv impregnerad med epoxyharts. Uppfyller EPGC 21 enl. EN 61212, Hgw 2375 enligt DIN 7735 och G10 enligt Nema LI-1.
Karakteriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  mycket goda mekaniska egenskaper
 •  låg vattenupptagningsförmåga

Glasfiber Epoxy G11

Motsvarar G11 enligt NEMA, Hgw 2372.4 enligt DIN 7735, EP GC 203, EP GC 308 enligt IEC 60893. Glasfiberlaminat på epoxibas som karakteriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  mycketgoda mekaniska egenskaper
 •  hög temperaturbeständighet

Glasfiber Epoxy G11, Rör

Lindade rör av glasväv impregnerad med epoxyharts. Uppfyller EPGC 22 enl EN G1212, Hgw 2375.4 enligt DIN 7735 och G11 enl Nema LI -1
Karakteriseras av:

 • mycket goda elektriska egenskaper
 • mycket goda mekaniska egenskaper
 •  låg vattenupptagningsförmåga

Bakelit, Fenol

Vävbakelit

Vävbakelit tillverkad av fenolimpregnerad bomullsväv. Användningsoråde inom mekaniska applikationer för tillverkning av kugghjul, tryck- och löprullar, glidskenor, linhjul. Används även som isolation inom lågspänningsområdet

där krav på hög mekanisk hållfasthet finns.Uppfyller PF CC 201 enligt IEC 60893 och Hgw 2082 enligt DIN 7735.

Pappersbakelit

Pappersbakelit tillverkat av papper belagt med fenolharts. Används framförallt vid tillverkning av isolerdetaljer inom lågspänningsområdet men också som konstruktionsdetaljer inom maskintillverkning. Uppfyller PF CP 201 enligt 60893 och Hp 2061 enligt DIN 7735.

Vävbakelit rör

Lindade rör tillverkade av fenolimpregnerad bomullsväv.Uppfyller Hgw 2086 enligt DIN 7735 och PFCC 21 enl EN 61212.

Pappersbakelit rör

Lindade rör tillverkade av fenolimpregnerat papper. Uppfyller Hp 2065 enligt DIN 7735 och PFCP21 enl. EN61212.

Silikon

Glasfiber Silikon

Laminat av glasfiber- silikon används allmänt för elektriska applikationer samt för generella högtemperaturändamål som maskinelement. Materialet har en hög krypströmshållfasthet. Uppfyller 6-SIGC 201 och 6-SIGC 202 enligt BSEN 60893-3.

Polymid

Glasfiber Polyimid

Materialet är uppbyggt av glasfiberväv tillsammans med polyimidharts. Används där mycket höga krav ställs på såväl temperaturbeständighet som mekaniska egenskaper. Uppfyller PI GC 301 enligt 60893.

Nomex 410 ®

Nomex tillverkas av fibrer från aramid (aromatisk polyamid), en högtemperaturtålig organisk plast. Tillverkas likt normal papperstillverkning och förtätas genom kalendrering vid hög temperatur. Resulterar i ett starkt, flexibelt papper som kännetecknas av:

 •  god temperaturbeständighet (minst klass H)
 •  utmärkta elektriska egenskaper
 •  god tålighet mot kemikalier, lösningar och strålning
 •  hög drag- och rivhållfasthet
 •  självslocknande egenskaper

Glimmer

Som specialister på glimmermaterial levererar vi både naturglimmer och glimmerlaminat (mikanit) från lager. Maximal arbetstemperatur är ca 1200° C. I bearbetad form levereras mikanit som isolerbrickor eller isolerplattor i tjocklekar upp till 75 mm. Av formbar mikanit levereras kommutatorringar, ugnsisoleringar etc.

Glimmerrör FT19

Glimmerrör FT19 tillverkas av rent glimmer tillsammans med ett silikonbindemedel.
Glimmerrör karaktäriseras av:

 • mycket goda elektriska egenskaper
 • mycket god temperaturbeständighet

Naturglimmer

Naturglimmer är ett material som har exceptionella fysikaliska egenskaper och utvinns på många ställen i världen. Glimmerarternas uppbyggnad placerar det i gruppen av aluminiumsilicater. Två typer är förekommande:
 • Muscovite innehåller potassium och har en ljus färg. Har bättre mekaniska egenskaper än Phlogopite
 • Phlogopite innehåller magnesium och är mörkare i färgen. Har en högre temperaturbeständighet än Muscovite.
Karakteristiska egenskaper:
 • motstår höga temperaturer 1000 ºC (Muscovite)/1800 ºC (Phlogopite)
 • är flamsäkert
 • har en mycket låg värmeledningsförmåga
 • hög elektrisk genomslagshållfasthet (25 kV/mm)
 • genomsläpplig för microvågor
 • ingen vattenupptagning och beständig mot oljor och kemikalier
 • har god tryckhållfasthet och hög elasticitetsmodul
Materialet leveraras i oregelbundna stycken vars tjocklek kan modifieras genom att avlägsna tunna lager av materialet.

Mikanit

Foliemikanit

Plattor av glimmerlaminat med hög prestanda avseende termisk och elektrisk isolation

 •  låg värmeledningsförmåga
 •  utmärkta elektriska isolationsegenskaper
 •  hög tryckhållfasthet

Formmikanit

Formmikanit är ett laminat, bestående av glimmersplittings, sammanfogade med shellack. Materialet är i kallt tillstånd hårt, men blir vid uppvärmning till 70-100 ºC mjukt och kan därefter formas efter önskan. Efter avkylning återtar det sin ursprungliga hårdhet.

OBS! 130 ºC utgör maximal temperaturbeständighet för bindemedlet. Efter att detta avgått förlorar materialet sina mekaniska egenskaper. I temperaturer upp till 800 ºC fullgör dock materialet sin isolerande funktion under förutsättning att det stöds av konstruktionen i övrigt.

Ugnsmikanit

Flexibelt glimmerbaserat isolationsmaterial för elektrisk isolation och termisk avskiljning. Speciellt användbart för isolering av spolar i induktionsvärmeugnar.

Ugnsmikanit Combi

Flexibelt isolationsmaterial bestående av kombination av glimmer och keramiska fibrer

 •  låg värmeledningsförmåga
 •  höga elektriska isolationsegenskaper
 •  bästa flexibla materialet för att förhindra värmeförluster

Isolermaterial

Roburit 910

Roburit 910 är en termisk isolerplatta tillverkad på cementbas vilket ger bästa hållfasthet vid höga temperaturer. Typiska användningsområden är elektriska induktionsugnar, elektrodhållare, elementstöd samt som isolerplatta i pressar med varma verktyg.

Presspan

Presspan är ett flexibelt, kalendrerat elektriskt isolermaterial av cellulosa utan bindemedelstillsats. Karaktäriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  god dimensionsstabilitet

Termoplaster

POM-C

POM är en delkristallin termoplastisk konstruktionspolymer med hög styvhet och seghet, utmärkt bearbetbarhet. Karakteriseras bl.a av följande egenskaper:

 •  hög mekanisk styrka, styvhet och hårdhet
 •  hög slagseghet
 •  god dimensionsstabilitet
 •  god elektrisk isolationsförmåga
 •  hög nötningsbeständighet och låg friktionskoefficient

PEHD 1000

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. LD-låg-, MD-medel- och HD-högdensitet. PEHD kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  låg vattenabsorption
 •  god kemikalieresistens
 •  låg friktion
 •  stor längdutvidgning
 •  goda elektriska egenskaper

PEHD 1000 + MoS2

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. Tillsats av molybdensulfid (MoS2) ger matrialet en mycket låg friktionskoefficient. LD-låg-, MD-medel- och HD-hög densitet. PEHD kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  låg vattenabsorption
 •  god kemikalieresistens
 •  stor längdutvidgning
 •  goda elektriska egenskaper

PEHD 500

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. LD-låg-, MD-medel- och HD-hög densitet.PEHD kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  låg vattenabsorption
 •  god kemikalieresistens
 •  låg friktion
 •  stor längdutvidgning
 •  goda elektriska egenskaper

PA6

PA6 är en delkristallin, termoplastisk konstruktionspolymer med g seghet r ett brett användningsområde. PA6 är en extruderad kvalitet. Karaktäristiska egenskaper är:

 •  god slitstyrka och nötningsbeständighet
 •  god mekanisk dämpningsförmåga
 •  högre vattenupptagningsförmåga än andra amidplaster

PA6G

PA6G är en delkristallin termoplastisk konstruktionspolymer med brett användningsområde. PA6G är en gjuten kvalitet som är styvare och hårdare än PA6. Utmärkande egenskaper är:

 •  hög nötningsbeständighet
 •  hög seghet
 •  lägre vattenupptagning än PA6
 •  god bearbetbarhet

Polykarbonat PC

PC är en amorf, termoplastisk konstruktionspolymer med utmärkt transparens. PC kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  dimensionsstabil
 •  utmärkta elektriska egenskaper-
 • lätt att bearbeta
 •  kan kallbockas

PMMA

Akrylplast (Plexiglas) utmärker sig framförallt genom följande egenskaper:

 •  utmärkta optiska egenskaper
 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  lätt att limma och kan varmbockas

PEEK 1000

PEEK tillverkad av oarmerad polyeterketonplast, en högkvalitativ plast som främst utmärker sig genom:

 •  mycket hög arbetstemperatur
 •  hög mekanisk styrka och styvhet
 •  utmärkta kemiska och hydrolytiska egenskaper
 •  mycket god dimensionsstabilitet
 •  utmärkt slit- och nötningsbeständighet
 •  god elektrisk isolationsförmåga

PTFE

PTFE är en högkristallin termoplastisk polymer som innehåller fluor. Utmärkande egenskaper för materialet är:

 •  hög temperaturbeständighet
 •  särklassigt låg friktionskoefficient
 •  låg vattenabsorption
 •  goda elektriska egenskaper

PP

Polypropen är en delkristallin, termoplastisk polymer.Karakteriseras av:

 •  utmärkta elektriska egenskaper
 •  god kemikalieresistens
 •  låg friktionskoefficient
 •  hög utmattningshållfasthet

Silicable

SILICABLE CS and ECS - 60°C to + 180°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 180°C
 • Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 • Electrical S < 10 mm² S _ 10 mm²
 •  Working voltage: 450/750 V 600/1000 V
 •  Test voltage: 2500 V 3000 V

SILICABLE CSC, ECSC and ECSC-VDE Double insulation series - 60°C to + 180°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures:
 • 60°C to + 180°C. Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance. Electrical
 •  Working voltage: ref. CSC and ECSC: 300/500 V ref. ECSC-VDE: 300/300 V
 • ref. CNCSC-VDE: 300/300 V.
 •  Test voltage: 3750 V.

SILICABLE CSV and ECSV - 60°C to + 200°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 200°C
 • Peaks at + 290°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 • Electrical S < 6 mm2 S > 6 mm2
 •  Working voltage : 300/500 V 600/1000V
 •  Test voltage : 2000 V 3500 V

SILICABLE NVAS - 60°C to + 450°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 450°C
 • Peaks at + 550°C.
 •  Excellent resistance to thermal shock.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to the usual chemical atmospheres. Electrical
 •  Working voltage: 300/500 V.
 • Test voltage: 2000 V.

SILICABLE RW Z 3000 SS - NF F 63-827 - 60 °C to + 180 °C

CHARACTERISTICS

General

 •  Continuous working temperatures: -60 to +180°C.
 • Peaks at 220°C
 • Maximum temperature of core: +140°C
 •  Good resistance to thermal shock.
 •  Excellent ageing resistance. Electrical
 •  Working voltage: 3 000 V.
 •  Test voltage: 10 000 V.
 •  Insulation resistance : K = 200 (at 20 °C). Mechanical
 •  Alternate flexion resistance : Excellent.
 •  Cut and abrasion resistance: Excellent. Chemical
 •  Humidity resistance : Excellent.
 •  Chemical environment resistance : Good.
 • Hydrocarbons resistance : Good.

Siliflon

SILIFLON ETFE and EETFE - 90°C to + 155°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 90°C to + 155°C
 • Peaks at + 180°C.
 •  Excellent resistance to aggressive chemical atmospheres.
 •  Excellent resistance to humidity and UV.
 •  Excellent mechanical strength. Electrical
 •  Working voltage: 450/750 V
 • Test voltage: 2500 V

SILIFLON FEP and EFEP - 90°C to + 205°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 90°C to + 205°C
 • Peaks at + 220°C.
 •  Excellent resistance to aggressive chemical atmospheres.
 •  Excellent resistance to humidity and UV.
 •  Excellent mechanical strength. Electrical
 •  Working voltage: 450/750 V.
 •  Test voltage: 2500 V.

Siliflam

® SILIFLAM 500 TX-K CR1-C1

CHARACTERISTICS

 •  Nominal voltage: 300/500 V
 • Fire resistant rated CR1, C1, C2
 • according to standard NF C 32-070
 • Meetsrequirements of tests IEC 60332-1 and IEC 60331
 • Halogen-free cable, no toxic or corrosive
 • smokesaccording to IEC 60754-2
 •  Bending radius10 x Diameter
 • Granted the NF-USE label.
 • Standard colour: brick red.
 • Flexible core, class 5 – IEC 60228.
 • Drums or reels
 •  Applications: fire-safety or hot environment
 • cabling,transmissionoflowcurrents, tele-
 • phonelink-ups,remote monitoring and
 • remote control
 •  Optional general screen :
 • ref. SILIFLAM 500 TX-K BE
 • Rigid core class 1 : ref.PYRISOL 500 EN

® SILIFLAM 500 TX-K BE CR1-C1

CHARACTERISTICS

 •  Nominal voltage: 300/500 V
 • Fire resistant rated CR1, C1, C2
 • according to standard NF C 32-070
 •  Meets requirements of tests IEC 60332-1 and
 • IEC60331
 • Halogen-free cable, no toxic or corrosive
 • smokesaccording to IEC 60754-2
 •  Bending radius10 x Diameter
 • Granted the NF-USE label.
 • Standard colour: brick red.
 • Flexible core, class 5 – IEC 60228.
 • Drums or reels
 •  Applications: fire-safety or hot environment
 • cabling,transmissionoflowcurrents, tele-
 • phonelink-ups,remote monitoring and
 • remote control
 • Without general screen :
 • ref. SILIFLAM 500 TX-K
 • Rigid core class 1 : ref.PYRISOL 500 EN

® SILIFLAM THS THS Very high safety cables for industrial applications + 500˚C to + 1400˚C

SILIFLAM® THS are very high safety cables made from high-performance materials such as mica; mineral and ceramic fibres; special glass, quartz, borosilico-aluminate; polyimide; polytetrafluorethylene, etc.

They are available in standard format or specially designed by our engineers and technicians for high-risk industrial applications and all installations continuously subject to very high temperatures.

® SILIFLAM THS 1000 Series + 500˚C to + 800˚C *

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Working temperature: 500 °C to 800 °C *.
 •  Good resistance to thermal shock and ageing.
 •  Good resistance to mould and humidity.
 •  Improved resistance to aggressive environments and
 • humidity: ref. THS 1030 and THS 1050.
 •  Improved resistance to radiation and thermal shock:
 • ref. THS 1050.
 • Electrical
 •  Working voltage: up to 600/1000 V.
 •  Test voltage: 2500 V.
 •  Improved dielectric strength: ref. THS 1030 and THS 1050.

® SILIFLAM THS 1200 Series + 600°C to + 1000°C *

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Working temperature: 600 °C to 1000 °C *.
 •  Good resistance to thermal shocks and ageing.
 •  Good resistance to mould and humidity.
 •  Improved resistance to aggressive environments
 • and humidity: ref. THS 1230 and THS 1250.
 •  Improved resistance to radiation and thermal
 • shock: ref. THS 1250.
 • Electrical
 •  Working voltage: up to 600/1000 V.
 •  Test voltage: 2500 V.
 •  Improved dielectric strength: ref.THS 1230 and THS
 • 1250.

® SILIFLAM THS 1000 Series + 500˚C to + 800˚C *

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Working temperature: 500 °C to 800 °C *.
 •  Good resistance to thermal shock and ageing.
 •  Good resistance to mould and humidity.
 •  Improved resistance to aggressive environments and
 • humidity: ref. THS 1030 and THS 1050.
 •  Improved resistance to radiation and thermal shock:
 • ref. THS 1050.
 • Electrical
 •  Working voltage: up to 600/1000 V.
 •  Test voltage: 2500 V.
 •  Improved dielectric strength: ref. THS 1030 and THS 1050.

Siligaine

® SILIGAINE 13F - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : _ 3 kV.
 • 13FUV4 : _ 4 kV

® SILIGAINE 13F - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : _ 3 kV.
 • 13FUV4 : _ 4 kV

® SILIGAINE 13F - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : _ 3 kV.
 • 13FUV4 : _ 4 kV

® SILIGAINE 15C - 60 °C to + 250 °C (classes H and C)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60 °C to + 250°C.
 • Peaks at + 290°C.
 •  Good resistance to humidity, ozone, and UV.
 •  Good resistance to usual chemical atmospheres.
 •  Compatible with most class H impregnation varnishes.
 •  Self-extinguishing.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 15C2 : _ 2 kV 15C3 : _ 3 kV. 15C4 : _ 4 kV. 15C5 : _ 5 kV. 15C7 : _ 7 kV. 15C10 : _10 kV.

® SILIGAINE 16F2 and 16F3 - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30°C to +
 • 155°C.
 • Peaks + 180°C.
 •  Good resistance to humidity and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility.
 •  Halogen-free.
 • Electrical

® SILIGAINE 21F1 - 30°C to + 280°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 Continuous working temperatures: – 30°C to + 280°C

Peaks at + 320°C.

 Good resistance to thermal shocks and UV.

 Good mechanical and abrasion strength.

 Self-extinguishing. Electrical

 Dielectric strength: 0.8 to 1.2 kV.

® SILIGAINE 24C1 - 60°C to + 350°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 • Continuous working temperatures: – 60°C to + 350°C
 • Peaks at + 400°C.
 • Fireproof.
 • Good mechanical strength.
 • The heat treatment (removal of oils and foreign
 • bodies) gives SILIGAINE® 24C1 excellent heat
 • resistance up to a peak of + 400°C without giving off
 • smoke.
 • Electrical
 • Dielectric strength: 0.8 to 1.2 kV.

® SILIGAINE 31-1 and 31-2 - 30˚C to + 450˚C 31-1 31-2

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures:
 • – 30°C to + 450°C – Peaks at + 500°C.
 •  Fireproof.
 •  Very high flexibility.
 •  Good resistance to usual chemical atmospheres.
 •  Frays slightly when cut. Electrical
 •  Dielectric strength: about 0.8 kV.
 •  N.B. this sleeving is neither impregnated nor
 • coated, and only insulates by separation.

Silicoul

SILICOUL 1.1 kV - 60°C to + 180°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 180°C
 • Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 1.1 kV.
 •  Test voltage: 3.5 kV.
 •  Max. permissible current:
 • consult our technical departments.

SILICOUL 3.7 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: -60°C to +180°C
 • Peaks at +230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 4.2 kV.
 •  Test voltage: 10 kV.
 •  Max. permissible current:
 • consult our technical departments.

® SILICOUL 6.6 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 Continuous working temperatures: -60°C to +180°C

Peaks at +230°C.

 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 7.2 kV.
 •  Test voltage: 15 kV.
 •  Max. permissible current: consult our technical
 • departments.

® SILICOUL 13.8 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 180°C
 • Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 15 kV.
 •  Test voltage: 30 kV.
 •  Max. permissible current:
 • consult our technical departments.

® SILICOUL 6.6 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 Continuous working temperatures: -60°C to +180°C

Peaks at +230°C.

 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 7.2 kV.
 •  Test voltage: 15 kV.
 •  Max. permissible current: consult our technical
 • departments.

Isolerslang

Isolerslang 13F3, 155C°

HARACTERISTICS
Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : 3 kV. 13FUV4 : 4 kV

Isolerslang 21F1 - 30°C to + 280°C

CHARACTERISTICS
Physical-chemical

Continuous working temperatures: – 30°C to + 280°C
Peaks at + 320°C.
Good resistance to thermal shocks and UV.
Good mechanical and abrasion strength.
Self-extinguishing. Electrical
Dielectric strength: 0.8 to 1.2 kV.

Isolerslang 15C - 60 °C to + 250 °C (classes H and C)

CHARACTERISTICS
Physical-chemical

Continuous working temperatures: – 60 °C to + 250°C.
Peaks at + 290°C.
Good resistance to humidity, ozone, and UV.
Good resistance to usual chemical atmospheres.
Compatible with most class H impregnation varnishes.
Self-extinguishing.
Very high flexibility. Electrical

Flexibla Isolationsmaterial

Nomex 410 ®

Nomex tillverkas av fibrer från aramid (aromatisk polyamid), en högtemperaturtålig organisk plast. Tillverkas likt normal papperstillverkning och förtätas genom kalendrering vid hög temperatur. Resulterar i ett starkt, flexibelt papper som kännetecknas av:

 • god temperaturbeständighet (minst klass H)
 •  utmärkta elektriska egenskaper
 •  god tålighet mot kemikalier, lösningar och strålning
 •  hög drag- och rivhållfasthet
 •  självslocknande egenskaper

NMN

NMN är ett 3-skikts laminat bestående av polyesterfilm som på båda sidor ör belagd med lager av Nomex. Det kombinerade matrialet är avsett för klass F.

Presspan

Presspan är ett flexibelt, kalendrerat elektriskt isolermaterial av cellulosa utan bindemedelstillsats. Karaktäriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  god dimensionsstabilitet

Härdplaster

Vi lagerför ett brett dimensionsområde av glasfiberförstärkta laminat med polyester, epoxi, silikon, och polyimid. Väv- och pappersbakelit finns också i sortimentet. Materialen finns i plattjocklekar från 0,2 mm upp till 100 mm. Flertalet material kan också levereras som rör och stänger. Härdplaster används både som elektriskt isolationsmaterial och som maskinelement, där höga krav ställs på mekaniska egenskaper. Temperaturområdet sträcker sig mellan 120° C och 350° C. Vi bearbetar alla typer av härdplaster i vår verkstad.

Polyester

Glasfiber Polyester 1220

Användes inom en mängd insatsområden, framförallt inom elektroapplikationer. Den mycket goda temperaturbeständigheten möjliggör användning inom områden, där flertalet plaster inte kan användas.
Utmärkes framförallt av:

 • mycket goda elektriska egenskaper
 • utmärkta mekaniska egenskaper
 • dimensionsstabilitet
 • mycket hög temperaturbeständighet

Glasfiber Polyester GPO3 (UPGM203)

Används framförallt inom elektroindustrin där klass F material är specificerat. Kombinationen av värmetålighet och goda mekaniska egenskaper gör materialet användbart i en mängd övriga applikationer. Motsvarar GPO-3 enligt NEMA, HM 2471 enligt DIN 7735, UPGM 203 enligt EN60893-3-1

Glasfiber Polyester UPM 2 (UPGM 205)

Material för användning vid konstruktion av generatorer och motorer. De mycket goda mekaniska egenskaperna gör materialet användbart där påfrestningar är extremt höga och där materialegenskaperna för ex.vis GPO-3 ej är tillräckliga.

Epoxy

Glasfiber Epoxy G10, FR4

Uppfyller EP GC 202 enligt IEC 60893, Hgw 2372.1 enligt DIN 7735 samt FR4 enligt NEMA. Glasfiberlaminat på epoxibas men med en lägre temperaturbeständighet än t.ex. G11. Typiska egenskaper:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  mycket goda mekaniska egenskaper
 •  mycket god dimensionsstabilitet

Glasfiber Epoxy G10, Rör

Lindade rör tillverkade av glasfiberväv impregnerad med epoxyharts. Uppfyller EPGC 21 enl. EN 61212, Hgw 2375 enligt DIN 7735 och G10 enligt Nema LI-1.
Karakteriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  mycket goda mekaniska egenskaper
 •  låg vattenupptagningsförmåga

Glasfiber Epoxy G11

Motsvarar G11 enligt NEMA, Hgw 2372.4 enligt DIN 7735, EP GC 203, EP GC 308 enligt IEC 60893. Glasfiberlaminat på epoxibas som karakteriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  mycketgoda mekaniska egenskaper
 •  hög temperaturbeständighet

Glasfiber Epoxy G11, Rör

Lindade rör av glasväv impregnerad med epoxyharts. Uppfyller EPGC 22 enl EN G1212, Hgw 2375.4 enligt DIN 7735 och G11 enl Nema LI -1
Karakteriseras av:

 • mycket goda elektriska egenskaper
 • mycket goda mekaniska egenskaper
 •  låg vattenupptagningsförmåga

Bakelit, Fenol

Vävbakelit

Vävbakelit tillverkad av fenolimpregnerad bomullsväv. Användningsoråde inom mekaniska applikationer för tillverkning av kugghjul, tryck- och löprullar, glidskenor, linhjul. Används även som isolation inom lågspänningsområdet

där krav på hög mekanisk hållfasthet finns.Uppfyller PF CC 201 enligt IEC 60893 och Hgw 2082 enligt DIN 7735.

Pappersbakelit

Pappersbakelit tillverkat av papper belagt med fenolharts. Används framförallt vid tillverkning av isolerdetaljer inom lågspänningsområdet men också som konstruktionsdetaljer inom maskintillverkning. Uppfyller PF CP 201 enligt 60893 och Hp 2061 enligt DIN 7735.

Vävbakelit rör

Lindade rör tillverkade av fenolimpregnerad bomullsväv.Uppfyller Hgw 2086 enligt DIN 7735 och PFCC 21 enl EN 61212.

Pappersbakelit rör

Lindade rör tillverkade av fenolimpregnerat papper. Uppfyller Hp 2065 enligt DIN 7735 och PFCP21 enl. EN61212.

Silikon

Glasfiber Silikon

Laminat av glasfiber- silikon används allmänt för elektriska applikationer samt för generella högtemperaturändamål som maskinelement. Materialet har en hög krypströmshållfasthet. Uppfyller 6-SIGC 201 och 6-SIGC 202 enligt BSEN 60893-3.

Polymid

Glasfiber Polyimid

Materialet är uppbyggt av glasfiberväv tillsammans med polyimidharts. Används där mycket höga krav ställs på såväl temperaturbeständighet som mekaniska egenskaper. Uppfyller PI GC 301 enligt 60893.

Nomex 410 ®

Nomex tillverkas av fibrer från aramid (aromatisk polyamid), en högtemperaturtålig organisk plast. Tillverkas likt normal papperstillverkning och förtätas genom kalendrering vid hög temperatur. Resulterar i ett starkt, flexibelt papper som kännetecknas av:

 •  god temperaturbeständighet (minst klass H)
 •  utmärkta elektriska egenskaper
 •  god tålighet mot kemikalier, lösningar och strålning
 •  hög drag- och rivhållfasthet
 •  självslocknande egenskaper

Glimmer

Som specialister på glimmermaterial levererar vi både naturglimmer och glimmerlaminat (mikanit) från lager. Maximal arbetstemperatur är ca 1200° C. I bearbetad form levereras mikanit som isolerbrickor eller isolerplattor i tjocklekar upp till 75 mm. Av formbar mikanit levereras kommutatorringar, ugnsisoleringar etc.

Glimmerrör FT19

Glimmerrör FT19 tillverkas av rent glimmer tillsammans med ett silikonbindemedel.
Glimmerrör karaktäriseras av:

 • mycket goda elektriska egenskaper
 • mycket god temperaturbeständighet

Naturglimmer

Naturglimmer är ett material som har exceptionella fysikaliska egenskaper och utvinns på många ställen i världen. Glimmerarternas uppbyggnad placerar det i gruppen av aluminiumsilicater. Två typer är förekommande:
 • Muscovite innehåller potassium och har en ljus färg. Har bättre mekaniska egenskaper än Phlogopite
 • Phlogopite innehåller magnesium och är mörkare i färgen. Har en högre temperaturbeständighet än Muscovite.
Karakteristiska egenskaper:
 • motstår höga temperaturer 1000 ºC (Muscovite)/1800 ºC (Phlogopite)
 • är flamsäkert
 • har en mycket låg värmeledningsförmåga
 • hög elektrisk genomslagshållfasthet (25 kV/mm)
 • genomsläpplig för microvågor
 • ingen vattenupptagning och beständig mot oljor och kemikalier
 • har god tryckhållfasthet och hög elasticitetsmodul
Materialet leveraras i oregelbundna stycken vars tjocklek kan modifieras genom att avlägsna tunna lager av materialet.

Mikanit

Foliemikanit

Plattor av glimmerlaminat med hög prestanda avseende termisk och elektrisk isolation

 •  låg värmeledningsförmåga
 •  utmärkta elektriska isolationsegenskaper
 •  hög tryckhållfasthet

Formmikanit

Formmikanit är ett laminat, bestående av glimmersplittings, sammanfogade med shellack. Materialet är i kallt tillstånd hårt, men blir vid uppvärmning till 70-100 ºC mjukt och kan därefter formas efter önskan. Efter avkylning återtar det sin ursprungliga hårdhet.

OBS! 130 ºC utgör maximal temperaturbeständighet för bindemedlet. Efter att detta avgått förlorar materialet sina mekaniska egenskaper. I temperaturer upp till 800 ºC fullgör dock materialet sin isolerande funktion under förutsättning att det stöds av konstruktionen i övrigt.

Ugnsmikanit

Flexibelt glimmerbaserat isolationsmaterial för elektrisk isolation och termisk avskiljning. Speciellt användbart för isolering av spolar i induktionsvärmeugnar.

Ugnsmikanit Combi

Flexibelt isolationsmaterial bestående av kombination av glimmer och keramiska fibrer

 •  låg värmeledningsförmåga
 •  höga elektriska isolationsegenskaper
 •  bästa flexibla materialet för att förhindra värmeförluster

Isolermaterial

Roburit 910

Roburit 910 är en termisk isolerplatta tillverkad på cementbas vilket ger bästa hållfasthet vid höga temperaturer. Typiska användningsområden är elektriska induktionsugnar, elektrodhållare, elementstöd samt som isolerplatta i pressar med varma verktyg.

Presspan

Presspan är ett flexibelt, kalendrerat elektriskt isolermaterial av cellulosa utan bindemedelstillsats. Karaktäriseras av:

 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  god dimensionsstabilitet

Termoplaster

POM-C

POM är en delkristallin termoplastisk konstruktionspolymer med hög styvhet och seghet, utmärkt bearbetbarhet. Karakteriseras bl.a av följande egenskaper:

 •  hög mekanisk styrka, styvhet och hårdhet
 •  hög slagseghet
 •  god dimensionsstabilitet
 •  god elektrisk isolationsförmåga
 •  hög nötningsbeständighet och låg friktionskoefficient

PEHD 1000

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. LD-låg-, MD-medel- och HD-högdensitet. PEHD kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  låg vattenabsorption
 •  god kemikalieresistens
 •  låg friktion
 •  stor längdutvidgning
 •  goda elektriska egenskaper

PEHD 1000 + MoS2

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. Tillsats av molybdensulfid (MoS2) ger matrialet en mycket låg friktionskoefficient. LD-låg-, MD-medel- och HD-hög densitet. PEHD kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  låg vattenabsorption
 •  god kemikalieresistens
 •  stor längdutvidgning
 •  goda elektriska egenskaper

PEHD 500

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. LD-låg-, MD-medel- och HD-hög densitet.PEHD kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  låg vattenabsorption
 •  god kemikalieresistens
 •  låg friktion
 •  stor längdutvidgning
 •  goda elektriska egenskaper

PA6

PA6 är en delkristallin, termoplastisk konstruktionspolymer med g seghet r ett brett användningsområde. PA6 är en extruderad kvalitet. Karaktäristiska egenskaper är:

 •  god slitstyrka och nötningsbeständighet
 •  god mekanisk dämpningsförmåga
 •  högre vattenupptagningsförmåga än andra amidplaster

PA6G

PA6G är en delkristallin termoplastisk konstruktionspolymer med brett användningsområde. PA6G är en gjuten kvalitet som är styvare och hårdare än PA6. Utmärkande egenskaper är:

 •  hög nötningsbeständighet
 •  hög seghet
 •  lägre vattenupptagning än PA6
 •  god bearbetbarhet

Polykarbonat PC

PC är en amorf, termoplastisk konstruktionspolymer med utmärkt transparens. PC kännetecknas av:

 •  mycket hög slagseghet
 •  dimensionsstabil
 •  utmärkta elektriska egenskaper-
 • lätt att bearbeta
 •  kan kallbockas

PMMA

Akrylplast (Plexiglas) utmärker sig framförallt genom följande egenskaper:

 •  utmärkta optiska egenskaper
 •  mycket goda elektriska egenskaper
 •  lätt att limma och kan varmbockas

PEEK 1000

PEEK tillverkad av oarmerad polyeterketonplast, en högkvalitativ plast som främst utmärker sig genom:

 •  mycket hög arbetstemperatur
 •  hög mekanisk styrka och styvhet
 •  utmärkta kemiska och hydrolytiska egenskaper
 •  mycket god dimensionsstabilitet
 •  utmärkt slit- och nötningsbeständighet
 •  god elektrisk isolationsförmåga

PTFE

PTFE är en högkristallin termoplastisk polymer som innehåller fluor. Utmärkande egenskaper för materialet är:

 •  hög temperaturbeständighet
 •  särklassigt låg friktionskoefficient
 •  låg vattenabsorption
 •  goda elektriska egenskaper

PP

Polypropen är en delkristallin, termoplastisk polymer.Karakteriseras av:

 •  utmärkta elektriska egenskaper
 •  god kemikalieresistens
 •  låg friktionskoefficient
 •  hög utmattningshållfasthet

Silicable

SILICABLE CS and ECS - 60°C to + 180°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 180°C
 • Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 • Electrical S < 10 mm² S _ 10 mm²
 •  Working voltage: 450/750 V 600/1000 V
 •  Test voltage: 2500 V 3000 V

SILICABLE CSC, ECSC and ECSC-VDE Double insulation series - 60°C to + 180°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures:
 • 60°C to + 180°C. Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance. Electrical
 •  Working voltage: ref. CSC and ECSC: 300/500 V ref. ECSC-VDE: 300/300 V
 • ref. CNCSC-VDE: 300/300 V.
 •  Test voltage: 3750 V.

SILICABLE CSV and ECSV - 60°C to + 200°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 200°C
 • Peaks at + 290°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 • Electrical S < 6 mm2 S > 6 mm2
 •  Working voltage : 300/500 V 600/1000V
 •  Test voltage : 2000 V 3500 V

SILICABLE NVAS - 60°C to + 450°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 450°C
 • Peaks at + 550°C.
 •  Excellent resistance to thermal shock.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to the usual chemical atmospheres. Electrical
 •  Working voltage: 300/500 V.
 • Test voltage: 2000 V.

SILICABLE RW Z 3000 SS - NF F 63-827 - 60 °C to + 180 °C

CHARACTERISTICS

General

 •  Continuous working temperatures: -60 to +180°C.
 • Peaks at 220°C
 • Maximum temperature of core: +140°C
 •  Good resistance to thermal shock.
 •  Excellent ageing resistance. Electrical
 •  Working voltage: 3 000 V.
 •  Test voltage: 10 000 V.
 •  Insulation resistance : K = 200 (at 20 °C). Mechanical
 •  Alternate flexion resistance : Excellent.
 •  Cut and abrasion resistance: Excellent. Chemical
 •  Humidity resistance : Excellent.
 •  Chemical environment resistance : Good.
 • Hydrocarbons resistance : Good.

Siliflon

SILIFLON ETFE and EETFE - 90°C to + 155°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 90°C to + 155°C
 • Peaks at + 180°C.
 •  Excellent resistance to aggressive chemical atmospheres.
 •  Excellent resistance to humidity and UV.
 •  Excellent mechanical strength. Electrical
 •  Working voltage: 450/750 V
 • Test voltage: 2500 V

SILIFLON FEP and EFEP - 90°C to + 205°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 90°C to + 205°C
 • Peaks at + 220°C.
 •  Excellent resistance to aggressive chemical atmospheres.
 •  Excellent resistance to humidity and UV.
 •  Excellent mechanical strength. Electrical
 •  Working voltage: 450/750 V.
 •  Test voltage: 2500 V.

Siliflam

® SILIFLAM 500 TX-K CR1-C1

CHARACTERISTICS

 •  Nominal voltage: 300/500 V
 • Fire resistant rated CR1, C1, C2
 • according to standard NF C 32-070
 • Meetsrequirements of tests IEC 60332-1 and IEC 60331
 • Halogen-free cable, no toxic or corrosive
 • smokesaccording to IEC 60754-2
 •  Bending radius10 x Diameter
 • Granted the NF-USE label.
 • Standard colour: brick red.
 • Flexible core, class 5 – IEC 60228.
 • Drums or reels
 •  Applications: fire-safety or hot environment
 • cabling,transmissionoflowcurrents, tele-
 • phonelink-ups,remote monitoring and
 • remote control
 •  Optional general screen :
 • ref. SILIFLAM 500 TX-K BE
 • Rigid core class 1 : ref.PYRISOL 500 EN

® SILIFLAM 500 TX-K BE CR1-C1

CHARACTERISTICS

 •  Nominal voltage: 300/500 V
 • Fire resistant rated CR1, C1, C2
 • according to standard NF C 32-070
 •  Meets requirements of tests IEC 60332-1 and
 • IEC60331
 • Halogen-free cable, no toxic or corrosive
 • smokesaccording to IEC 60754-2
 •  Bending radius10 x Diameter
 • Granted the NF-USE label.
 • Standard colour: brick red.
 • Flexible core, class 5 – IEC 60228.
 • Drums or reels
 •  Applications: fire-safety or hot environment
 • cabling,transmissionoflowcurrents, tele-
 • phonelink-ups,remote monitoring and
 • remote control
 • Without general screen :
 • ref. SILIFLAM 500 TX-K
 • Rigid core class 1 : ref.PYRISOL 500 EN

® SILIFLAM THS THS Very high safety cables for industrial applications + 500˚C to + 1400˚C

SILIFLAM® THS are very high safety cables made from high-performance materials such as mica; mineral and ceramic fibres; special glass, quartz, borosilico-aluminate; polyimide; polytetrafluorethylene, etc.

They are available in standard format or specially designed by our engineers and technicians for high-risk industrial applications and all installations continuously subject to very high temperatures.

® SILIFLAM THS 1000 Series + 500˚C to + 800˚C *

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Working temperature: 500 °C to 800 °C *.
 •  Good resistance to thermal shock and ageing.
 •  Good resistance to mould and humidity.
 •  Improved resistance to aggressive environments and
 • humidity: ref. THS 1030 and THS 1050.
 •  Improved resistance to radiation and thermal shock:
 • ref. THS 1050.
 • Electrical
 •  Working voltage: up to 600/1000 V.
 •  Test voltage: 2500 V.
 •  Improved dielectric strength: ref. THS 1030 and THS 1050.

® SILIFLAM THS 1200 Series + 600°C to + 1000°C *

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Working temperature: 600 °C to 1000 °C *.
 •  Good resistance to thermal shocks and ageing.
 •  Good resistance to mould and humidity.
 •  Improved resistance to aggressive environments
 • and humidity: ref. THS 1230 and THS 1250.
 •  Improved resistance to radiation and thermal
 • shock: ref. THS 1250.
 • Electrical
 •  Working voltage: up to 600/1000 V.
 •  Test voltage: 2500 V.
 •  Improved dielectric strength: ref.THS 1230 and THS
 • 1250.

® SILIFLAM THS 1000 Series + 500˚C to + 800˚C *

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Working temperature: 500 °C to 800 °C *.
 •  Good resistance to thermal shock and ageing.
 •  Good resistance to mould and humidity.
 •  Improved resistance to aggressive environments and
 • humidity: ref. THS 1030 and THS 1050.
 •  Improved resistance to radiation and thermal shock:
 • ref. THS 1050.
 • Electrical
 •  Working voltage: up to 600/1000 V.
 •  Test voltage: 2500 V.
 •  Improved dielectric strength: ref. THS 1030 and THS 1050.

Siligaine

® SILIGAINE 13F - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : _ 3 kV.
 • 13FUV4 : _ 4 kV

® SILIGAINE 13F - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : _ 3 kV.
 • 13FUV4 : _ 4 kV

® SILIGAINE 13F - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : _ 3 kV.
 • 13FUV4 : _ 4 kV

® SILIGAINE 15C - 60 °C to + 250 °C (classes H and C)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60 °C to + 250°C.
 • Peaks at + 290°C.
 •  Good resistance to humidity, ozone, and UV.
 •  Good resistance to usual chemical atmospheres.
 •  Compatible with most class H impregnation varnishes.
 •  Self-extinguishing.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 15C2 : _ 2 kV 15C3 : _ 3 kV. 15C4 : _ 4 kV. 15C5 : _ 5 kV. 15C7 : _ 7 kV. 15C10 : _10 kV.

® SILIGAINE 16F2 and 16F3 - 30°C to + 155°C (class F)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30°C to +
 • 155°C.
 • Peaks + 180°C.
 •  Good resistance to humidity and usual chemical
 • atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation
 • varnishes.
 •  Very high flexibility.
 •  Halogen-free.
 • Electrical

® SILIGAINE 21F1 - 30°C to + 280°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 Continuous working temperatures: – 30°C to + 280°C

Peaks at + 320°C.

 Good resistance to thermal shocks and UV.

 Good mechanical and abrasion strength.

 Self-extinguishing. Electrical

 Dielectric strength: 0.8 to 1.2 kV.

® SILIGAINE 24C1 - 60°C to + 350°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 • Continuous working temperatures: – 60°C to + 350°C
 • Peaks at + 400°C.
 • Fireproof.
 • Good mechanical strength.
 • The heat treatment (removal of oils and foreign
 • bodies) gives SILIGAINE® 24C1 excellent heat
 • resistance up to a peak of + 400°C without giving off
 • smoke.
 • Electrical
 • Dielectric strength: 0.8 to 1.2 kV.

® SILIGAINE 31-1 and 31-2 - 30˚C to + 450˚C 31-1 31-2

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures:
 • – 30°C to + 450°C – Peaks at + 500°C.
 •  Fireproof.
 •  Very high flexibility.
 •  Good resistance to usual chemical atmospheres.
 •  Frays slightly when cut. Electrical
 •  Dielectric strength: about 0.8 kV.
 •  N.B. this sleeving is neither impregnated nor
 • coated, and only insulates by separation.

Silicoul

SILICOUL 1.1 kV - 60°C to + 180°C

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 180°C
 • Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 1.1 kV.
 •  Test voltage: 3.5 kV.
 •  Max. permissible current:
 • consult our technical departments.

SILICOUL 3.7 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: -60°C to +180°C
 • Peaks at +230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 4.2 kV.
 •  Test voltage: 10 kV.
 •  Max. permissible current:
 • consult our technical departments.

® SILICOUL 6.6 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 Continuous working temperatures: -60°C to +180°C

Peaks at +230°C.

 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 7.2 kV.
 •  Test voltage: 15 kV.
 •  Max. permissible current: consult our technical
 • departments.

® SILICOUL 13.8 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 60°C to + 180°C
 • Peaks at + 230°C.
 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 15 kV.
 •  Test voltage: 30 kV.
 •  Max. permissible current:
 • consult our technical departments.

® SILICOUL 6.6 kV - 60°C to + 180°C (class H)

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

 Continuous working temperatures: -60°C to +180°C

Peaks at +230°C.

 •  Good resistance to thermal shock and UV.
 •  Excellent ageing resistance.
 •  Good resistance to ozone and the corona effect.
 •  Excellent mechanical strength.
 •  Bending radius _ 5 x d.
 •  Compatible with most impregnation varnishes. Electrical
 •  Working voltage: 7.2 kV.
 •  Test voltage: 15 kV.
 •  Max. permissible current: consult our technical
 • departments.

Isolerslang

Isolerslang 13F3, 155C°

HARACTERISTICS
Physical-chemical

 •  Continuous working temperatures: – 30 °C to + 155°C.
 •  Peak temperatures (short periods): +200°C.
 •  Good resistance to oils and usual chemical atmospheres.
 •  Compatible with most class F impregnation varnishes.
 •  Very high flexibility. Electrical
 •  Dielectric strength: 13F3 : 3 kV. 13FUV4 : 4 kV

Isolerslang 21F1 - 30°C to + 280°C

CHARACTERISTICS
Physical-chemical

Continuous working temperatures: – 30°C to + 280°C
Peaks at + 320°C.
Good resistance to thermal shocks and UV.
Good mechanical and abrasion strength.
Self-extinguishing. Electrical
Dielectric strength: 0.8 to 1.2 kV.

Isolerslang 15C - 60 °C to + 250 °C (classes H and C)

CHARACTERISTICS
Physical-chemical

Continuous working temperatures: – 60 °C to + 250°C.
Peaks at + 290°C.
Good resistance to humidity, ozone, and UV.
Good resistance to usual chemical atmospheres.
Compatible with most class H impregnation varnishes.
Self-extinguishing.
Very high flexibility. Electrical

Wartex

Wartex

Wartex är en tuff Vävlaminat som framförallt används till Sågstyrningar, kugghjul, Bussningar, Lager, Avskrapare m.m

Materialväljaren

Välj de egenskaper som matchar dina behov och se vilka produkter vi kan erbjuda direkt i vår materialväljare.

Vi är en proaktiv samarbetspartner och leverantör till en mängd kunder

Med en modern fabrik och maskinpark i Laxå med ett 10-talet CNC styrda maskiner plus ett antal manuella maskiner för plastbearbetning, är vi väl rustade för att tillgodose våra kunders förfrågningar inom bearbetade plastkomponenter och halvfabrikat.

Elisolation HTM är en professionell partner inom plast med en bred kompetens och tjänsteflora som gör att du som kund kan känna dig trygg och få den service och produktkvalitet du efterfrågar. Vi är väl uppdaterade kring materialet plast, dess användningsområden, bearbetningsmetoder samt de kundkrav som måste vara uppfyllda i samband med leverans.

Vi är en proaktiv samarbetspartner och leverantör till en mängd kunder, alltifrån mindre företag med ett sporadiskt behov av enkla plastdetaljer eller halvfabrikat, till ledande globala industriföretag med högt ställda krav på såväl färdig produkt som på dokumentation och långsiktighet.

För att snabbt kunna leverera det du vill ha lagerhåller vi ett brett sortiment av termoplaster och härdplaster. De här materialen används som maskinelement eller isolationsdetaljer i normala eller förhöjda temperaturer. Vi lagerhåller även flexibla/böjbara material som används för elektrisk isolering i olika temperaturområden.

Termoplaster och härdplaster lagerförs som plattor, rör och stänger. Flexibla material finns på rulle eller som tunna ark. Med en stor inköpsvolym, och utan mellanhänder, från de största plastproducenterna i Europa kan vi erbjuda hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Har du några frågor?