• Kvalitet
 • Miljö
 • ARBETSMILJÖ

 

En hög nivå av kvalitet är en självklarhet för att vara en konkurrenskraftig leverantör. Kvalitet gäller i alla delar av organisationen/processerna, t.ex. produktkvalitet, kvalitet i kundkontakter, tydlighet i intern samarbete och i arbetet med leverantörer. Vi måste göra rätt från början och tillämpa självkontroll på arbetet.

Elisolation har implementerat ett rigoröst kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att varje produkt och service uppfyller högsta standard. Kvalitetskontroller utförs vid varje steg i produktionsprocessen, från råmaterial till färdiga produkter, för att säkerställa att eventuella defekter eller problem upptäcks och åtgärdas innan de når kunden. Vår fokus på kvalitet är inte bara begränsad till produkterna i sig, utan sträcker sig också till kundupplevelsen.

Elisolation lägger stor vikt vid kundservice och strävar efter att erbjuda en exceptionell kundupplevelse vid varje beröringspunkt. Dessutom har Elisolation en kultur av kontinuerlig förbättring, där anställda uppmuntras att identifiera områden för förbättring och att genomföra förändringar för att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Detta har skapat en arbetsplats där anställda ständigt lär sig och växer, och där innovation uppmuntras.

Vi tar också ansvar för miljöpåverkan från sin verksamhet och strävar efter att minska avfall och öka effektiviteten. Detta har resulterat i en mer hållbar verksamhet, vilket inte bara är bättre för miljön utan också hjälper till att minska kostnader och förbättra kvaliteten.

Dessutom investerar vi i högkvalitativa material och utrustning för att säkerställa att den slutliga produkten uppfyller högsta kvalitetsstandard.

Hög kvalitetsnivå är en självklarhet för att vara en konkurrenskraftig leverantör.

Kvalitet gäller i alla delar av organisationen / processerna, t.ex. produktkvalitet, kvalitet i kundkontakter, tydlighet i internt samarbete och i arbetet med leverantörerna. Vi ska göra rätt från början och tillämpar självkontroll i arbetet.

Vår strävan är att alltid förbättra oss. Aktiviteter för att förbättra och förändra pågår ständigt.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 sedan 1994.

Det blir allt vanligare för företag att inse vikten av att ta hand om miljön. Ett exempel på ett företag som tar detta på allvar är Elisolation HTM AB.

Elisolation är ett företag som bryr sig mycket om miljön och tar betydande steg för att säkerställa att deras verksamhet är hållbar och miljövänlig. De tror att det är varje företags ansvar att bidra till en bättre framtid för planeten, och de tar detta åtagande på allvar.

Elisolation har insett att plastprodukter ofta kan vara skadliga för miljön och därför vill de göra vad de kan för att minska sin miljöpåverkan. För att göra detta har de genomfört flera åtgärder för att minska sitt avfall och sina koldioxidutsläpp.

Vi värnar om vår yttre och inre miljö.

Aktiviteter pågår ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi är miljöcertifierade 2007 enligt ISO 14001:2015.

Anställda uppmuntras att uttrycka sina åsikter och idéer, och mångfald värderas och firas. Detta har skapat en arbetsplats där anställda känner sig uppskattade och hörda, och där alla arbetar mot ett gemensamt mål.

Elisolation investerar också i anställdas utveckling och tillväxt. Anställda uppmuntras att ta på sig nya utmaningar och roller inom hela företaget. Detta har skapat en arbetsplats där anställda känner sig bemyndigade att ta ansvar för sina karriärstigar och arbeta mot sina professionella mål.

Elisolation prioriterar anställdas välbefinnande. Hälsoskyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta har skapat en arbetsplats där anställda känner sig omhändertagna och stödda, och där de kan ta med sin bästa själ till arbetet varje dag.

Vårt åtagande att skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö har gett utdelning. Arbetsplatsen är produktiv, samarbetsvillig och stödjande, och anställda kan blomstra både personligt och professionellt.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom förbättringsaktiviteter och kontinuerliga uppföljningar.

God arbetsmiljö ger frisknärvaro och engagerade medarbetare.

 • MILJÖPOLICY
 • KVALITETSPOLICY

ELISOLATION HTM AB tar sitt ansvar för att beakta den miljöpåverkan som verksamheten och produkterna har på vår omgivning. Praktiskt hanterar vi detta genom att:

 • Påverka kunden vid materialval, till ett miljövänligare alternativ, om ett sådant finns tillgängligt.
 • Välja leverantör som aktivt arbetar med miljöförbättrande åtgärder, då valmöjlighet finns.
 • Beakta resursförbrukningen i den egna verksamheten.
 • Hantera avfall från den egna verksamheten, så att negativ miljöpåverkan minimeras.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning.
 • Kontinuerligt arbeta med möjliga förbättringsaktiviteter för att minimera vår negativa påverkan på den yttre miljön.

Vår strävan är att ständigt uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Vårt mål är att alltid förse våra externa och interna kunder med felfria produkter och tjänster. Dit når vi genom att:

 • Planera och styra vår verksamhet med ambition att göra rätt från början.
 • Mäta våra prestationer och arbeta med ständiga förbättringar i vår verksamhet.
 • Våra medarbetare är delaktiga och att var och en tar ansvar för sin del.
 • Vi uppfyller myndigheters och övriga intressenters krav.

Har du några frågor?

0584-133 45
Venavägen 1, 695 32 Laxå