• Kvalitet
 • Miljö
 • ARBETSMILJÖ

Hög kvalitetsnivå är en självklarhet för att vara en konkurrenskraftig leverantör.
Kvalitet gäller i alla delar av organisationen / processerna, t.ex. produktkvalitet, kvalitet i kundkontakter, tydlighet i internt samarbete och i arbetet med leverantörerna. Vi ska göra rätt från början och tillämpar självkontroll i arbetet.

Vår strävan är att alltid förbättra oss. Aktiviteter för att förbättra och förändra pågår ständigt.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 sedan 1994.

Vi värnar om vår yttre och inre miljö.
Aktiviteter pågår ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi är miljöcertifierade 2007 enligt ISO 14001:2015.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom förbättringsaktiviteter och kontinuerliga uppföljningar.

God arbetsmiljö ger frisknärvaro och engagerade medarbetare.

 • MILJÖPOLICY
 • KVALITETSPOLICY

ELISOLATION HTM AB tar sitt ansvar för att beakta den miljöpåverkan som verksamheten och produkterna har på vår omgivning. Praktiskt hanterar vi detta genom att:

 • Påverka kunden vid materialval, till ett miljövänligare alternativ, om ett sådant finns tillgängligt.
 • Välja leverantör som aktivt arbetar med miljöförbättrande åtgärder, då valmöjlighet finns.
 • Beakta resursförbrukningen i den egna verksamheten.
 • Hantera avfall från den egna verksamheten, så att negativ miljöpåverkan minimeras.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning.
 • Kontinuerligt arbeta med möjliga förbättringsaktiviteter för att minimera vår negativa påverkan på den yttre miljön.

Vår strävan är att ständigt uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Vårt mål är att alltid förse våra externa och interna kunder med felfria produkter och tjänster. Dit når vi genom att:

 • Planera och styra vår verksamhet med ambition att göra rätt från början.
 • Mäta våra prestationer och arbeta med ständiga förbättringar i vår verksamhet.
 • Våra medarbetare är delaktiga och att var och en tar ansvar för sin del.
 • Vi uppfyller myndigheters och övriga intressenters krav.

Har du några frågor?

0584-133 45
Venavägen 1, 695 32 Laxå