omoss

Elisolation

Elisolation HTM AB är en leverantör av halvfabrikat och maskinbearbetade detaljer i härdplaster, termoplaster samt flexibla elektriska isolationsmaterial.

Våra kunder är företag i Norden inom elektro-, process- och maskinbyggande industri med behov av våra material och detaljer i såväl sina produkter som i sina produktionsutrustningar.

Vår konkurrenskraft baseras på vår förmåga att förse våra kunder med högkvalitativa produkter med korta leveranstider och där vår kompetens, tillgänglighet och servicenivå är den bästa marknaden kan erbjuda.

elisolation_299-ovkgc71u5lejbm62nmj4ideukwipogrz9kswizbg28

Omtanke & plast

Det finns två saker som vi på Elisolation vill vara bäst på, omtanke och plast. Vi ska alltid leverera bearbetad plastkomponenter eller plast i halvfabrikat som motsvarar eller överträffar våra kunders behov. Dessutom ska vi vara en leverantör som du uppskattar och litar på. Det kanske låter enkelt men vi jobbar hårt för att alltid leva upp till dessa mål.

OMTANKE
Med äkta engagemang är vi snabba med allt från offerter till leverans. Hela vår organisation genomsyras av vår vilja att ställa upp för våra kunder. Vi bistår med all vår samlade kompetens för att ta fram rätt produkter och ger gärna förslag till lösningar.
PLAST
Allt som levereras från Elisolation ska alltid uppfylla kundens samtliga
kvalitetskrav gällande material, utförande och leveranstid. Vi har ett välfyllt råvarulager, en modern maskinpark och viktigast av allt personal med kunskap, erfarenhet och stor yrkesstolthet.

En del av Söderbergföretagen
Elisolation ingår i Söderbergföretagen, en industrikoncern med dotterbolag inom tre affärsområden, plast, plåt och infrastruktur. Det ger oss finansiell styrka och möjligheter till utveckling. Som kund hos oss kan du dra fördel av vår samordning inom inköp och produktion, vilket ger dig kostnadseffektiva lösningar och hög servicenivå.

Kunder

Våra kunder finner man främst inom områderna:

fan
ELEKTROINDUSTRI
Härdplaster och flexibla isolationsmaterial till allt från kraftverksgeneratorer till värmefläktar.
manufacturing
MASKINBYGGARE OCH TILLVERKARE AV APPARATER
Oftast som maskinelement, som kan vara hållande, glidande eller roterande. Materialet är i första hand termoplast.
metal-gear
TEKNISKT UNDERHÅLL
För detaljer av såväl härdplast som termoplast, i produktionsutrustningar.

Historia

Elisolation har sitt ursprung från 1940-talet. Då var företaget ASEA-ägt och hette Elektromikanit. En stor del av verksamheten bestod då av omlindning av tråd för transformatorlindning och viss del av isolerande material för motorer och transformatorer.

1940

1974

1974 etablerades företaget som Elisolation. Ägare var Åke Olson. Verksamheten renodlades till att leverera olika typer av isolationsmaterial för elektroindustrin. Vid denna tidpunkt var produktsortimentet begränsat till ett relativt litet antal typer av isolation. Materialen såldes som halvfabrikat, utan bearbetning.

1985 övertog Östen och Ann-Marie Hörnell företaget. Sortimentet ökade, med bl.a. introduktion av glasfiberlaminat. Vi började erbjuda maskinbearbetning, något som ökade successivt. Kunderna blev allt fler.

1985

1989

Verksamheten växte kontinuerligt och 1989 flyttade Elisolation in i egna, nybyggda lokaler

1998 förvärvade Jan Söderberg bolaget. Det ingår nu i Söderberg Företagen tillsammans med Nordic Plastics Group, Henjo Plåtteknik, Blinkfyrar, Provia och SEAB. Företaget har utvecklats så att andelen bearbetade produkter utgör den största delen. Materialsortimentet har breddats till att också omfatta termoplaster. Elisolation är idag en heltäckande leverantör av bearbetade plastdetaljer och ett av få företag i Sverige med härdplaster som specialitet.

1998

Har du några frågor?

0584-133 45
Venavägen 1, 695 32 Laxå