Vilka härdplaster är lättast att bearbeta i?

Väv eller papper kombinerad med fenolharts (bakelit) är de enklaste att bearbeta. Dessa material kan dock vara något begränsade med avseende att nå fina toleranser. Vattenupptagningsförmågan kan i vissa lägen ha en begränsande inverkan på toleranser.

Om kravet på mekaniska egenskaper är högre än för glasfiber med polyester (GPO3) men jag vill ha ett material som inte prismässigt når epoxy-materialen. Vad ska jag göra?

Ett kombinerat material med glasmatta och roving (längre glasfibrer) ger förbättrade mekaniska egenskaper. Det du kan välja är t ex UPM S2.

Vilken härdplast skall jag välja om de elektriska egenskaperna är viktigare än de mekaniska?

Härdplast bestående av en glasmatta kombinerad med polyesterharts (GPO3) ger goda elektriska isolationsegenskaper med i många applikationer acceptabla mekaniska egenskaper.

Hur mycket glas innehåller glasfiberlaminat?

Glasfiberlaminat innehåller 40 % – 60 % glas, beroende på hur höga mekaniska och elektriska egenskaper som krävs.

Vilka material skall jag välja när glasbaserade härdplaster inte är tillräckliga temperaturmässigt?

Glimmerbaserat material (foliemikanit) kan användas vid temperaturer upp till ca 500° C. Är temperaturkraven ytterligare högre kan Roburit användas (ca 800° C). Detta material är sprödare och planhetskrav på underlag vid infästningar är viktiga att ta hänsyn till.

Vilken typ av material ska användas för att nå så goda mekaniska egenskaper som möjligt?

Glasmaterial med fin väv kombinerad med epoxyharts ger goda mekaniska egenskaper. Behöver du egenskaper högre upp i temperatur är glasväv med polyimidharts att föredra.

Vad händer med glasfibermaterialen när temperaturen blir hög?

Materialet passerar den s.k. ‘glasstransition’-temperaturen, Tg, och mekaniska egenskaper försämras. Om temperaturen blir tillräckligt hög “kokar” hartsen bort och endast glasväven blir kvar.

Vilka härdplaster använder man helst vid bearbetning av små detaljer?

Använd ett material med så fin väv som möjligt, t ex epoxy med ‘glass fabrics’

Varför kallas t ex epoxylaminat för G10 resp G11?

G10 och G11 är krav som materialen uppfyller enligt den amerikanska standarden Nema. Den motsvarande europeiska standarden är EPGC 308.

Hur högt når man i temperaturområdet med glasbaserade härdplaster?

Högst arbetstemperatur med bibehållna mekaniska egenskaper når man med glasväv kombinerad med polyimidharts. Polyimid kan användas vid temperaturer upp till ca 250° C. Observera dock att mekaniska egenskaper avtar med stigande temperatur.

Har du några frågor?

0584-133 45
Venavägen 1, 695 32 Laxå