Presspan

Presspan

Presspan är ett flexibelt, kalendrerat elektriskt isolermaterial av cellulosa utan bindemedelstillsats.

Typiska egenskaper

  • Mycket goda elektriska egenskaper
  • God dimensionsstabilitet
För beställningar och frågor
Teknisk data
Egenskap
Testnorm
Värde
Enhet
Mekaniska
Densitet
1.2-1.3
g/cm3
Dragbrottsgräns
60
N/mm2
Termiska
Arbetstemperatur
105
ºC
Fuktinnehåll
max 8
%
Elektriska
Elekrisk genomslagshållfasthet vinkelrätt
10
kV/mm
Angivna värden är baserade på tillverkarens egna uppgifter och lämnas utan förbindelse."
Fler Flexibla isolationsmaterial

Har du några frågor?

Bild 6
Harriet Nykvist
Sales