Isolerslang 21F1 – 30°C to + 280°C

Resurs 3

Physical-chemical

Typiska egenskaper

 Continuouworkintemperatures: – 30°to + 280°C
Peakat + 320°C.
 GooresistanctthermashockanUV.
 Goomechanicaanabrasiostrength.
 Self-extinguishingElectrical
 Dielectristrength0.t1.kV.

För beställningar och frågor
Teknisk data
Fler Isolerslang

Har du några frågor?

Bild 6
Harriet Nykvist
Sales