SILICABLE NVAS – 60°C to + 450°C

termoplaster

Physical-chemical

Typiska egenskaper

  •  Continuouworkintemperatures: – 60°to + 450°C
  • Peakat + 550°C.
  •  Excellenresistanctthermashock.
  •  Excellenageinresistance.
  •  GooresistanctthusuachemicaatmospheresElectrical
  •  Workinvoltage300/50V.
  • Tesvoltage200V.
För beställningar och frågor
Teknisk data
Fler Silicable

Har du några frågor?

Bild 4
Marianne Axberg
Financial Manager
+46 76 942 33 46
Venavägen 1, 695 32 Laxå