® SILIFLAM THS 1200 Series + 600°C to + 1000°C *

Resurs 3

Physical-chemical

Typiska egenskaper

 •  Workintemperature60°t100°*.
 •  Gooresistanctthermashockanageing.
 •  Gooresistanctmoulanhumidity.
 •  Improveresistanctaggressivenvironments
 • anhumidityrefTH123anTH1250.
 •  Improveresistanctradiatioanthermal
 • shockrefTH1250.
 • Electrical
 •  Workinvoltageut600/100V.
 •  Tesvoltage250V.
 •  Improvedielectristrengthref.TH123anTHS
 • 1250.
För beställningar och frågor
Teknisk data
Fler Siliflam

Har du några frågor?

Bild 6
Harriet Nykvist
Sales