PEHD 1000

Material_blandat

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer. PE förekommer med olika densiteter och betecknas därefter. LD-låg-, MD-medel- och HD-högdensitet.

 

    Typiska egenskaper

  •  mycket hög slagseghet
  •  låg vattenabsorption
  •  god kemikalieresistens
  •  låg friktion
  •  stor längdutvidgning
  •  goda elektriska egenskaper
För beställningar och frågor

Har du några frågor?

Bild 8 (1)
Vasco Olivi
CEO
+46 70-213 50 59
Venavägen 1, 695 32 Laxå