Ytterligare en ny maskininvestering

Ökad efterfrågan gör att Elisolation investerar i ytterligare en ny CNC-maskin.

Detta för att fortsatt bibehålla en mycket god servicegrad.

Denna gång föll valet på en AXA VCC flerop fräs.