Vi växer och blir starkare!

Pressrelease ang. Förvärv och omorganisation

Söderbergföretagen J AB har förvärvat Olssons Elektromekaniska AB. Olssons Elektromekaniska AB är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte fungerar. Detta medför att Söderbergföretagen nu organiserar om till fyra affärsområden benämnt Elkraft, Komponenter, Infrastruktur och Teknikhandel.

Affärsområde Elkraft bestående av företagen Elisolation HTM AB och Olssons Elektromekaniska AB. Styrelseordförande för detta nya segment blir Elisolations VD Vasco Olivi.

“- Genom Söderbergföretagensengagemang i Olssons får vi möjlighet till bättre marknadspenetration och tillväxt. Det ska också bli intressant att börja arbeta tillsammans med nya systerbolaget Elisolation.”

Bengt Olsson, VD Olsson Elektromekaniska AB

“- Genom förvärvet så blir vi båda ännu starkare på en mycket intressant marknad, det är spännande att Söderbergföretagen vill satsa på Elkraftssegmentet, detta medför nya och ännu större möjligheter”

Styrelseordförande Vasco Olivi