Detta är ett glasfiberarmerat material med en Epoxiharts.

Beteckningen som är EP GC står för Epoxi och Glass Cloth

Elisolation lagerför Epoxi G11, Epoxi FR4, Epoxi HKB, ABB:s DE10 20810 och Våglaminat som även det är ett Epoxilaminat.

Epoxi är egentligen en uppgradering eller vidareutveckling av Bakeliten så många renoveringar osv. där det tidigare varit bakelit ersätt med Epoxi. 

Våra Epoxi har temperaturklass F – 155 C (FR4) och H – 180 C (G11 och HKB)

HKB är en väldigt hårt Epoxi som är svårare att bearbeta i dock har den CTI 600 (gränskrypspänningsvärde) som är viktigt i vissa applikationer.

Vad är glasfiber epoxy?

Det är ett glasfiberarmerat material med en Epoxiharts.

Glasfiberväv

För att förbättra slagsegheten och den mekaniska hållfastheten armeras härdplasterna ofta med bomull, papper, glasväv eller liknande

Epoxy för industrin

Används t.ex där krav finns på:

  • Mycket goda elektriska egenskaper
  • Mycket goda mekaniska egenskaper
  • Hög temperaturbeständighet

Har du några frågor?

Bild 7
Tapani Laukkanen
Sales Manager
+46 76-941 33 49
Venavägen 1, 695 32 Laxå