Glasfiber polyester GP03 (IPGM203)

Polyester-GPO3-1

Används framförallt inom elektroindustrin där klass F material är specificerat. Kombinationen av värmetålighet och goda mekaniska egenskaper gör materialet användbart i en mängd övriga applikationer. Motsvarar GPO-3 enligt NEMA, HM 2471 enligt DIN 7735, UPGM 203 enligt EN60893-3-1.

För beställningar och frågor
Teknisk data
Egenskap
Testnorm
Värde
Enhet
Mekaniska
Densitet
ISO 1183
1.80
g/cm3
Böjhållfasthet vinkelrätt
ISO 178
130
N/mm2
Elasticitetsmodul
ISO 178
9 000
N/mm2
Tryckhållfasthet vinkelrätt
ISO 604
250
N/mm2
Draghållfasthet parallellt
ISO 527
70
N/mm2
Slagseghet vinkelrätt
ISO 179
40
kJ/m2
Vattenupptagning
IEC 62
<0.2
%
Termiska
Reducerad brännbarhet
IEC 60707
FV0
Temperaturindex
IEC 60216
155
T.I
Isolationsklass
IEC 60085
F
Värmeledningsförmåga
ISO 8302 0
0.3
W/mK
Elektriska
Isolationsresistans
IEC 60167
5x10'8
ohm
Elekrisk genomslagshållfasthet vinkelrätt
IEC 243-1
12
kV/mm
Elektrisk genomslagshållfasthet parallellt
IEC 243-1
75
kV/25 mm
Angivna värden är baserade på tillverkarens egna uppgifter och lämnas utan förbindelse."
Fler Polyester

Har du några frågor?

Bild 7
Tapani Laukkanen
Sales Manager
+46 76-941 33 49
Venavägen 1, 695 32 Laxå