Glasfiber Polyester UPM S2

Polyester-UPM-S2

Material för användning vid konstruktion av generatorer och motorer. De mycket goda mekaniska egenskaperna gör materialet användbart där påfrestningar är extremt höga och där materialegenskaperna för ex.vis GPO-3 ej är tillräckliga.

För beställningar och frågor
Teknisk data
Egenskap
Testnorm
Värde
Enhet
Mekaniska
Densitet
ISO 1183
1.85
g/cm3
Böjhållfasthet vinkelrätt
ISO 178
350
N/mm2
Böjhållfasthet vinkelrätt 150°C
ISO 178
175
N/mm2
Elasticitetsmodul
ISO 178
20 000
N/mm2
Elasticitetsmodul 150°C
ISO 178
13 000
N/mm2
Tryckhållfasthet vinkelrätt
ISO 604
480
N/mm2
Draghållfasthet parallellt
ISO 527
220
N/mm2
Slagseghet
ISO 179
200
kJ/m2
Vattenupptagning
ISO 62
<0.5
%
Angivna värden är baserade på tillverkarens egna uppgifter och lämnas utan förbindelse."
Fler Polyester

Har du några frågor?

Bild 7
Tapani Laukkanen
Sales Manager
+46 76-941 33 49
Venavägen 1, 695 32 Laxå