SILIFLON FEP and EFEP – 90°C to + 205°C

Resurs 3

Physical-chemical

Typiska egenskaper

  •  Continuouworkintemperatures: – 90°to + 205°C
  • Peakat + 220°C.
  •  Excellenresistanctaggressivchemicaatmospheres.
  •  ExcellenresistancthumiditanUV.
  •  ExcellenmechanicastrengthElectrical
  •  Workinvoltage450/75V.
  •  Tesvoltage250V.
För beställningar och frågor
Teknisk data
Fler Siliflon

Har du några frågor?

Bild 8 (1)
Vasco Olivi
CEO
+46 70-213 50 59
Venavägen 1, 695 32 Laxå