Materialet är uppbyggt av glasfiberväv tillsammans med polyimidharts. Används där mycket höga krav ställs på såväl temperaturbeständighet som mekaniska egenskaper. Uppfyller PI GC 301 enligt 60893.

Mer om Polyimid

Typiska egenskaper

Polyimid är ett riktigt kanonmaterial som kombinerar mycket bra mekaniska egenskaper med hög användningstemperatur. Användningstemperaturen kontinuerligt ligger på runt 200 C med det klarar toppar en bra bit däröver.

Användningsområden

  • Elektrisk isolering
  • Högtemperaturändamål
  • Maskinelement

Har du några frågor?

Bild 2
Johan Lund
Purchasing Manager
+46 70 748 46 13
Venavägen 1, 695 32 Laxå