Glasfiber Polyimid

Glasfiber-Polyimid

Materialet är uppbyggt av glasfiberväv tillsammans med polyimidharts. Används där mycket höga krav ställs på såväl temperaturbeständighet som mekaniska egenskaper. Uppfyller PI GC 301 enligt 60893.

För beställningar och frågor
Teknisk data
Egenskap
Testnorm
Värde
Enhet
Mekaniska
Densitet
IEC 1183-A
1.95
g/cm3
Böjhållfasthet vinkelrätt
ISO 178
500
N/mm2
Elasticitetsmodul
ISO 178
25 000
N/mm2
Tryckhållfasthet vinkelrätt
ISO 604
650
N/mm2
Draghållfasthet parallellt
ISO 527
300
N/mm2
Slagseghet parallellt
ISO 180/2A
55
kV/mm2
Vattenupptagning
IEC 62-1
15
mg
Termiska
Reducerad brännbarhet, t > 4 mm
IEC 707
FV0
Användiningstemperatur, intermittent
IEC 216
230
˚C
Elektriska
Elekrisk genomslagshållfasthet vinkelrätt
IEC 243-1
20
kV/mm
Elektrisk genomslagshållfasthet parallellt
IEC 243-1
60
kV/25 mm
Gränskrypspänning
IEC 112
250
Isolationsresistans
IEC 167
1 000
Mohm
Angivna värden är baserade på tillverkarens egna uppgifter och lämnas utan förbindelse."
Fler Polyimid

Har du några frågor?

Bild 2
Johan Lund
Purchasing Manager
+46 70 748 46 13
Venavägen 1, 695 32 Laxå